:: Productes :: Biomassa

La biomassa,
l'energia del sol retinguda per les plantes


Cat
- Esp

Home
  HOME
PRODUCTES
    BIOMASSA
CUINA SOLAR
ELECTRICITAT SOLAR
LLUM SOLAR
  BOTIGA ONLINE
BLOG
CONTACTE


FLAMA REAL
CREMA PELLETS DE FUSTA
ALT RENDIMENT
BAIX COST


Emissió de CO2 neutra
No precisa de combustibles fòssils
Eficiència superior al 90%
1% residu de cendra
Gran autonomia
Neteja fàcil
Comandament a distància
Encès automàtic
Programació diària i setmanal
Baix manteniment
Dissenys elegants
Instal·lació ràpida
Fàcil ús
Sense fums

A G2m som usuaris experts d'Ecoforest i li fem un seguiment total de la instal·lació, estem a prop del comprador, demani pressupost. Servei tècnic, recanvis i subministrament de biomassa garantits.

Model Vigo aire inox de 9,5 kw  

Per què biomassa?

La llenya cremada en una xemeneia, és el combustible que menys contamina però la forma d'obtenció elimina els boscos que converteixen el CO2 en oxigen, i a més és un sistema d'escalfament ineficient, solament una tercera part s'aprofita per a escalfar l'estada i la resta es perd pel tir. De manera que és un bon sistema per a escalfar el jardí, no la casa. Tenint en compte que les nostres estufes de biomassa obtenen un rendiment superior al 90%, es pot traduir que amb un terç de fusta escalfa el mateix, o que amb la mateixa quantitat de fusta escalfa el triple. La fusta per a xemeneia és escassa, se selecciona el tipus d'arbre per les seves característiques a l'hora de cremar, és bruta i difícil d'emmagatzemar, en canvi, la biomassa, és abundant, aprofita residus de fusteria, recicla palets de pi, és neta i s'emmagatzema còmodament i de forma duradora en sacs de 15kg o sitges de gran capacitat.

La biomassa és un biocombustible que s'obté de neteja forestal i reciclatge. Es tritura per a formar els pellets, i s'extreu tota la humitat, un estàndard de fabricació compatible amb totes les estufes homologades. El CO2 emès es considera neutre perquè aquest mètode d'explotació respecta la permanència dels arbres responsables de convertir-lo en oxigen. Les cendres haurien de tornar al sòl del bosc d'on es va obtenir, però en defecte d'això se'ls pot donar un bon ús domèstic si s'aprofita per a abonar el jardí o tests.


D'on s'obté?

S'obté localment per a abastir el mercat local, reduint dràsticament la contaminació derivada del transport, crea ocupació en el país i elimina la dependència energètica de l'exterior.

I quan passin uns anys serà més cara?

La biomassa és energia solar retinguda per les plantes, és una energia neta i justa, i una vegada més, es demostra que l'ecològic és econòmic. El preu de la biomassa no depèn de la borsa, no ve de països políticament inestables, no depèn del mercat internacional. És un producte local per a consum local. Hi ha diverses fàbriques repartides per la geografia espanyola, que obtenen la biomassa de residus, fusteries, neteja de boscos, palets, reciclatge ... d'àmbit local per a distribució local. Està estipulat que el preu de la biomassa solament pugi de forma proporcional al nivell de vida, l'IPC, mentre que els combustibles derivats del petroli i la llum pugen un 20% cada any i en augment.

Per què no s'impulsa el consum d'energies renovables?

El govern impulsa aquest tipus d'energia mitjançant subvencions en l'adquisició de la maquinària. En el 2008 va arribar a ésser del 33% de l'import de la instal·lació a Catalunya. Beneficia al consumidor, al mercat interior, a la creació d'ocupació, al desenvolupament sostenible i al medi ambient.


Per què estufes de G2m Renovables?

Perquè és un producte Made in Spain amb més de 15 anys d'experiència, és qualitat, és eco-innovació, un producte nacional per a consum nacional. G2m és una microempresa d'economia solar. Ecoforest, a més de fabricant d'estufes i calderes, és fabricant de biomassa homologada, amb la qual garanteix el correcte funcionament dels equips.

És un bon sistema de calefacció, integra disseny i elegància amb efectivitat, idoni en habitatges amb poc espai (la caldera pot estar en el saló), l'encès és totalment automàtic i programable, i dóna la mateixa sensació de benestar d'un foc de xemeneia.

L'estufa d'aire té dos circuits independents i forçats: un, el d'extracció de fums i un altre el de convecció d'aire calent. El tub és de 80 mm de diàmetre i a l'ésser de tir forçat pot prendre formes capritxoses per a arribar a la sortida a l'exterior sense necessitat de tenir un tir vertical natural. El convector remou l'aire de l'estada de forma exclusiva permetent així escalfar grans espais fins i tot amb divisions.

La caldera d'aigua integra bomba, got d'expansió, manòmetre i termostat ambient, la qual cosa li permet ser connectada directament a un circuit de calefacció de forma neta i elegant sense accessoris addicionals. En un habitatge amb poc espai es pot instal·lar en el saló, amb l'aspecte acollidor d'una xemeneia (flama real). Duu la calor a totes les habitacions de l'habitatge mitjançant radiadors, sòcol o sòl radiant.

I respecte al consum?

Per a una estufa d'ús continu, escalfant 50 m2 el consum és d'un sac de 15 kg cada 15 h, amb un cost de 4,00 eur (iva inclòs).

I el manteniment?

És recomanable una neteja parcial de 5 minuts d'aspiració de cendres de la cambra de combustió i intercambiadors per cada dipòsit consumit i buidar el calaix de cendres quan estigui ple. La neteja parcial millora el rendiment encara que no impedeix el seu funcionament, la qual cosa permet flexibilitat a l'hora d'escollir el moment adequat per a realitzar-la.

Per a facilitar la neteja proporcionem un aspirador de cendres dedicat, de gran capacitat i amb filtres de micropartículas necessaris per a la cendra més fina.

Anualment, és recomanable una neteja completa de màquina i tubs, a més de greix a les parts mòbils per a la seva conservació durant els mesos que està parada fins a l'hivern següent.

Sense perill, sense vessaments, sense gasos tòxics i sense olors, solament cendra inofensiva que serveix com adob al jardí, perquè aporta nitrogen, potasi i fòsfor a la terra.


Model VIGO aire diamante burdeos 9,5 kw

Model ECOI aire burdeos 13,5 kw

Model Turbo aire burdeos 20 kw

Model ECOI aire antracita 13,5 kw

Model Hidrocopper agua burdeos de 24 kw

Model Venus aire cerámica cera de 7 kw

Dipòsit de 32 Kg model ECOI aire

Aspirador de cendres

Sac de pellets 15 kg

Sustitució caldera de gas-oil de 24 Kw per caldera Hidrocopper de 24 Kw al 2008
Casa unifamiliar aïllada de 2 plantes amb 160 m2 ( Necessitat calorífica 15.100 KCal/h)
> Consum anual de gas-oil 1020 h = 2.203 litres / 1.762 eur
> Consum anual de biomassa 1020 h = 3.753 Kg / 1.051 eur

Tipus de
combustible

Poder
calorífic

Preu*

Rendiment

Consum

Cost
per hora
Gasoil 8.713 KCal/l 0,80 €/l 80 %
6.970 KCal/l
2,16 l/h 1,73 €
Biomassa 4.500 KCal/Kg 0,28 €/Kg 91 %
4.095 KCal/kg
3,68 Kg/h 1,03 €
* El preu del combustible inclou IVA i transport a domicili en sacs (palet de 1 Tn)

Estudi comparatiu de consum per escalfar un saló de 25 m2 amb llar de foc o estufa encastrable 2009 (Necessitat calorífica 3.000 KCal/h)
Tipus de
combustible

Poder calorífic
(1 Kg)

Preu* a
granel 1 Kg
Rendiment

Consum

Cost
per hora
Llenya de fusta en llar de foc 3.800 KCal 0,18 eur 30%
1.140 KCal
2,6 Kg/h 46 cent.
Pellets de fusta en estufa 4.500 KCal 0,27 eur 90%
4.050 KCal
0,7 Kg/h 19 cent.
* El preu del combustible inclou IVA però no transport (preu a granel en sacs de 15 Kg i recogir)

Distribució d'escalfor estufa d'aire VIGO de 9,5 KW
en planta baixa 80 m2 amb divisions de vivenda unifamiliar
Esquema instal·lació tub de sortida de gasos horitzontal
a la mateixa paret de l'estufaEsquema de connexió caldera d'agua HIDROCOPPER i radiadors